Co przyniósł III Kongres Kobiet Lubelszczyzny

17 listopada br. odbył się III Kongres Kobiet Lubelszczyzny. Pojawiło się na nim niemal 600 pań z tego regionu. Spotkanie było okazją do rozmów na temat równouprawnienia i prowadzenia biznesu.

Chociaż podczas III Kongresu Kobiet Lubelszczyzny ogromne zainteresowanie wzbudziły kolorowe stoiska z różnorodnymi wyrobami rękodzieła, to jednak podstawą całego wydarzenia pozostały dyskusje na temat równouprawnienia oraz biznesowej działalności pań.

Jak podkreślają sami organizatorzy, celem Kongresu jest zachęcanie kobiet do różnorodnych przedsięwzięć, nie tylko biznesowych, które pozwolą im wyrazić siebie. Dodatkowo, ważne jest po prostu uświadomienie przedstawicielkom płci pięknej, że są silniejsze, niż im się wydaje.

Kanwą dla dyskusji były prowadzone przez specjalistów wykłady traktujące m.in. o równości między kobietami a mężczyznami, czy też o przywódczych zdolnościach pań. Panelom dyskusyjnym towarzyszyły dodatkowe atrakcje, jak choćby warsztaty nordic walking, wystawa rękodzieła artystycznego, pokaz makijażu. Ponadto, podczas Kongresu zaprezentowano film pt. „Miss representation”.

Zorganizowano również pokaz mody dla kobiet należących do różnych pokoleń – „Babcia, mama, córka”. Te kobiety, które przyszły z dziećmi, mogły spokojnie pozostawić pociechy z wykwalifikowanymi opiekunkami.