Odporność psychiczna młodzieży – jest coraz gorzej

Jak pokazują statystyki – nie tylko te w Polsce, ale i w innych krajach świata – młodzi ludzie są coraz słabsi psychicznie. Jest to dostrzegalne na podstawie większej liczby samobójstw i depresji.

Co sprawia, że młodzież traci odporność psychiczną? Najczęściej jest to związane ze zbyt szybkim tempem życia. Ogromne ambicje samych, młodych ludzi, jak i ich rodziców, a do tego świadomość niepewnej sytuacji w wielu sferach życia często powoduje, że młodzież nie radzi sobie z problemami.

Niektórzy zbyt wysoko zawieszają sobie poprzeczkę, inni starają się podołać oczekiwaniom opiekunów, środowiska, a w efekcie, zupełnie gubią się w swoim życiu. Dostosowanie się do świata i jednoczesne życie w zgodzie z samym sobą staje się dziś coraz trudniejsze.

Chcąc pogodzić wszystko ze sobą, wielu młodych ludzi sięga po alkohol czy narkotyki. Są i tacy, którzy wybierają dopalacze, które dodają im energii oraz pomagają uzyskać modny, kulturystyczny wygląd. Inni, nie potrafiąc dopasować się do otaczającego ich świata, popadają w depresję.

To natomiast może doprowadzić do lekomanii lub zakończyć się samobójstwem. Chociaż dawniej samobójstwa zdarzały się głównie w miastach, to w ostatnich latach coraz częściej życie odbierają sobie również młodzi mieszkańcy wsi. W wielu przypadkach wiąże się to z brakiem zadowalających perspektyw na życie, z rosnącym bezrobociem. Osoby pozostające na wsi mogą czuć się bardziej samotne, a przez to mniej wartościowe.

To przekłada się na rosnącą liczbę uzależnionej młodzieży w małych miejscowościach. Mimo tego, pogarszają się także statystyki wśród studentów.

W obliczu wzrastającej stopy bezrobocia i nabierającego na sile wyścigu szczurów, wymagają oni od siebie coraz więcej, co często prowadzi do dramatów.